Parazity  - mikroskopické a kultivačné vyšetrenia

 

Stolica - vajíčka a larvy červov

Parazitologické vyšetrenie stolice  

 

Stolica - prvoky

Parazitologické vyšetrenie stolice 

 

Stolica, moč, spútum - kryptosporídie

 

Perianálny odtlačok - Enterobius vermicularis, Taenia sp.

Vyšetrenie na dôkaz Enterobius vermicularis (perianálny odtlačok) 

 

Bronchoalveolárna laváž, spútum - Pneumocystis jirovecii

 

Výter z pošvy alebo z močovej rúry - Trichomonas vaginalis

Kultivačné vyšetrenie na dôkaz Trichomonas vaginalis  

 

Likvor - Naegleria fowleri, Acanthamoeba spp.

Kultivačný dôkaz voľne žijúcich meňaviek (Acanthamoeba sp., Naegleria fowleri a i.) 

 

Zoškrab z rohovky - Acanthamoeba spp.  

 

Moč - Schistosoma haematobuium

Parazitologické vyšetrenie moču (dôkaz Schistosoma haematobium)  

 

Duodenálna šťava - Giardia intestinalis, larvy červov

Vyšetrenie duodenálnej šťavy na prítomnosť Giardia intestinalis  

 

Parazity  - priama diagnostika - dôkaz antigénu

 

Giardióza - Giardia intestinalis, koproantigén zo stolice

Dôkaz antigénu Giardia intestinalis 

 

Cryptosporidióza - Cryptosporidium spp., koproantigén zo stolice

Dôkaz Cryptosporidium spp. (farbenie Ziehla-Neelsena, dôkaz antigénu) 

 

Amebóza - Entamoeba histolytica, koproantigén zo stolice

Dôkaz antigénu Entamoeba histolytica 

 

Parazity - ektoparazity - mikroskopické vyšetrenia

 

Svrab - Sarcoptes scabiei

Diagnostika svrabu z kože  

 

Identifikácia ektoparazitov (vši, blchy, larvy múch - myiázy)

 

Iné medicínsky významné článkonožce

Makroskopické vyšetrenie červov, častí ich tiel alebo článkonožcov  

 

Parazity - priama diagnostika - dôkaz nukleovej kyseliny

 

Pneumocystóza - Pneumocystis jirovecii, kvalitatívny dôkaz DNA

Dôkaz Pneumocystis jiroveci (carini) - (dôkaz metódou PCR; priamy mikroskopický dôkaz)

  

Toxoplazmóza - Toxoplasma gondii, kvalitatívny dôkaz DNA

Dôkaz Toxoplasma gondii metódou PCR

 

 

Parazity - nepriama diagnostika - vyšetrenie protilátok z telesných tekutín

 

Toxokaróza - Toxocara sp., protilátky triedy IgG, avidita protilátok triedy IgG, dôkaz autochtónnej (v mieste vzniku) produkcie protilátok triedy IgG pri očnej forme toxokarózy a neurotoxokaróze

Vyšetrenie protilátok proti Toxocara sp. (IgG, avidita IgG)  

 

Echinokokóza - Echinococcus granulosus, protilátky triedy IgG

Vyšetrenie protilátok proti Echinococcus granulosus (IgG, hemaglutinačné protilátky) 

 

Echinokokóza - Echinococcus multilocullaris, protilátky triedy IgG

 

Trichinelóza - Trichinella spiralis, protilátky triedy IgG

Vyšetrenie protilátok proti Trichinella sp. (IgG) 

 

Cysticerkóza - Taenia solium,  protilátky triedy IgG

Vyšetrenie protilátok proti cysticerkóze (IgG) 

 

Toxoplazmóza - Toxoplasma gondii, celkové protilátky, protilátky triedy IgM, IgA, IgG, avidita protilátok triedy IgG, dôkaz autochtónnej (v mieste vzniku) produkcie špecifických protilátok pri očnej forme toxoplazmózy a neurotoxoplazmóze

Vyšetrenie protilátok proti Toxoplasma gondii (IgG, IgM, IgA, avidita IgG)

 

Amebóza - Entamoeba histolytica, protilátky triedy IgG

Vyšetrenie protilátok proti Entamoeba histolytica (IgG)  

 

Leishmanióza - Leishmania donovani, protilátky triedy IgG

 

Schistozomóza - Schistosoma mansoni, protilátky triedy IgG

Vyšetrenie protilátok proti schistozomóze (hemaglutinačné protilátky) 

© HPL spol. s r.o. 2015