ALKALICKÁ FOSFATÁZA (ALP) - SÉRUM


Medicínsky význam:

Alkalická fosfatáza je fosfohydroláza monoesterov kyseliny trihydrogénfosforečnej. Katalyzuje hydrolýzu fosfátových esterov pri alkalickom pH a v prítomnosti magnéziových iónov. Je prítomná vo všetkých bunkách tela, a to buď v cytoplazme alebo viazaná na membránach. Nachádza sa hlavne v tkanive pečene, v epiteli žlčových ciest a v kostiach. Zúčastňuje sa na transporte fosfátov cez bunkovú membránu. Odbúravanie alkalickej fosfatázy sa uskutočňuje prostredníctvom pečene do žlče.

Alkalická fosfatáza má niekoľko izoenzýmov:

1. črevný (tenké črevo),

2. placentárny,

3. tkanivovo nešpecifický (kostný, pečeňový, obličkový).

U zdravých ľudí sa nachádzajú iba dve frakcie - pečeňový a kostný. U tehotných žien sa zvyšuje od 16 týždňa placentárny izoenzým.

Izoenzýmy alkalickej fosfatázy patria ku špeciálnym parametrom.

Alkalickú fosfatázu vyšetrujeme pri:

a/ ochoreniach postihujúcich pečeň a žlčové cesty,

b/ ochoreniach kostry,

c/ diagnostike nádorových ochorení s metastázami,

d/ pri liečbe rachitídy - podávaní vitamínu D,

e/ gastrointestinálnych ochoreniach,

f/ sledovaní funkcie placenty v 3. trimestri rizikovej tehotnosti.

 

Zvýšené hodnoty alkalickej fosfatázy nachádzame pri hepatitíde, cirhóze pečene, ochoreniach žlčových ciest, celiakii, reumatoidnej artritíde, pri zvýšených hladinách parathormónu a hormónoch štítnej žľazy, pri morbus Crohn, pri infarkte myokardu, obličiek, pľúc, tenkého čreva, sleziny, pri ochoreniach obličiek  a čriev, otrave vitamínom D, pri metastázach nádorov do kostí, pri morbus Paget, pri nádoroch kostí, pečene, obličiek, pľúc, prsníkov a ďalších, pri leukémii, akútnej pankreatitíde, rachitíde, osteomalácii, akromegálii, infekčnej mononukleóze, Cushingovom syndróme, hojení zlomenín, srdcovom zlyhávaní, fyziologicky pri raste kostí u detí a v treťom trimestri tehotnosti a iných ochoreniach.

Zvýšené hodnoty alkalickej fosfatázy sa vyskytujú aj pri užívaní niektorých liekov, napr. antiepileptiká, diazepam, kyselina askorbová, lítium, magnéziové soli, nitrofurantoín, paracetamol, tetracyklíny, trimetoprim a ďalšie.

Znížené hodnoty nachádzame napr. pri anémii, znížených hladinách parathormónu a hormónov štítnej žľazy, pri otravách arzénom, vitamínom D a inými látkami, pri leukémii, nedostatočnej výžive, lymfómoch, nadmernom príjme bielkovín a vitamínu B, pri skorbute, radiačnom žiarení a ďalších ochoreniach.

Znížené hodnoty alkalickej fosfatázy sa vyskytujú aj pri užívaní liekov, ako sú napr. kortikoidy, citráty, estrogény, kalcitonín, penicilamín, perorálne kontraceptíva, teofylín a iné.

 

Interferencie:

Hodnoty alkalickej fosfatázy v krvi zvyšuje hemolýza.

Keďže po jedle stúpa koncentrácia črevného izoenzýmu, je potrebné krv odoberať nalačno. Hodnota alkalickej fosfatázy podlieha denným a sezónnym rytmom.

 

Pracovisko:

Oddelenie klinickej biochémie a hematológie (OKBaH) Topoľčany.

 

Klinický materiál:

Prednosť má stanovenie v sére.

 

Odberový materiál:

Venózna krv sa odoberá do skúmaviek s gélom alebo do čistých skúmaviek, menej vhodné je aj do skúmaviek s urýchľovačom zrážania. Vhodné sú napr. výrobky firmy Sarstedt, Vacuette.

 

Pokyny k odberu:

Odber krvi za štandardných podmienok.

Pri stanovení alkalickej fosfatázy je dôležité byť nalačno.

EDTA a oxaláty výrazne znižujú hodnoty. Odporúča sa materiál nemraziť, po rozmrazení vzorky sa môže falošne zvýšiť hodnota APL až o 30 %.

 

Žiadanka

 

Frekvencia vyšetrenia:

Denne.

 

Urgentné vyšetrenie (statim):

Nie.

 

Referenčné hodnoty:

Jednotka: mkat/l

Vek                                     Muži                        Ženy

Do 6 týždňov                     1,2 - 6,3                1,2 - 6,3

Do 1 rok                             1,5 - 8,0                1,5 - 8,0

Do 15 rokov                       1,5 - 8,3                1,5 - 8,3

Do 19 rokov                       1,5 - 4,6                1,5 - 4,6

Viac ako 19 rokov              0,3 - 2,9                0,3 - 2,9

© HPL spol. s r.o. 2015