Žiadosť o zamestnanie

Spoločnosť HPL má záujem o nadviazanie dialógu s každým, kto chce dynamickú prácu v mladom a odborne veľmi zdatnom kolektíve. Každý, kto má záujem o prácu v našej spoločnosti by mal vyplniť osobný dotazník a žiadosť o prijatie do zamestnania , ktoré sú na tejto stránke uverejnené v PDF formáte.

Na otvorenie pdf súboru musíte mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader vo verzii 8.0 alebo vyššej. V prípade potreby si môžete najnovšiu verziu stiahnuť bezplatne kliknutím na obrázok pod týmto textom. V prípade, že Váš prehliadač nemá nastavené priame stiahnutie pdf súboru, pokračujte prosím kliknutím pravého tlačidla myši na odkaz pdf súboru, ktorý chcete stiahnuť a z ponuky vyberte "Uložiť cieľ odkazu", alebo si stiahnite obidve prílohy vo formáte zip.

K vyplneným dokumentom je potrebné priložiť:

  • rukou písaný profesijný životopis,
  • čestné vyhlásenie, že máte čistý register trestov
  • a doklady o dosiahnutom vzdelaní (SŠ - maturitné vysvedčenie, VŠ - maturitné vysvedčenie, Bc. diplom a vysvedčenie o štátnych záverečných skúškach, Mgr. - prípadne iný titul  - diplom o absolvovaní VŠ a vysvedčenie o štátnych záverečných skúškach, ďalšie doklady o špecializácii a absolvovaných kurzoch).

Uvedené náležitosti je potrebné doručiť do sídla spoločnosti osobne alebo poštou na adresu HPL spol. s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava. Záujemcovia, ktorí spĺňajú požiadavky na voľné pracovné miesto budú pozvaní na personálny pohovor.

V personálnej oblasti je krédom našej spoločnosti: „Prijať každého, kto je schopný, inteligentný, pracovitý a vie i môže posunúť našu spoločnosť dopredu.

© HPL spol. s r.o. 2015